Lublin, 17 października 2012 r.

Nr 868/Gł/2012

 

 

 

 

D E K R E T

w sprawie odpustów w Roku Wiary

w Archidiecezji Lubelskiej

 

 

 

 

W liście Apostolskim „Porta fidei” z 11 października 2011 r., Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary, który rozpoczął się 11 października 2012 r., a zakończy 24listopada 2013 r. Rok ten ma się przyczynić „do nawrócenia na nowo do Pana Jezusa i odkrycia wiary, aby wszyscy członkowie Kościoła stali się wiarygodnymi i radosnymi świadkami Zmartwychwstałego Pana w dzisiejszym świecie” (Nota Kongregacji Nauki Wiary z 6 stycznia 2012 r.) Uwzględniając powyższe, by umożliwić wiernym jak najobfitsze korzystanie z daru Miłosierdzia Bożego, Penitencjaria Apostolska dekretem z dnia 14 września 2012 r. ogłosiła warunki uzyskiwania odpustów w Roku Wiary.

 

Zgodnie z dekretem odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogą zyskać wierni, którzy w roku Wiary:

 

1. Wezmą udział w co najmniej w trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego i Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu (np. na uniwersytecie).

 

2. Za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich, kościoła katedralnego lub do innego miejsca świętego wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą się tam modlić, kończąc modlitwą „Ojcze nasz”, wyznaniem wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych.

 

3. W dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza, zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub Liturgii godzin, dodając wyznanie wiary.

 

4. W dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary na pobożne nawiedzenie miejsca swojego chrztu, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne według dowolnej, zatwierdzonej formuły.

 

Odpust zupełny mogą uzyskać także osoby, które z poważnych przyczyn nie mogą spełnić wyżej wymienionych warunków (na przykład mniszki klauzurowe, osoby chore, starsi, więźniowie), jeśli będą jednoczyć się duchowo, na przykład podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego i odmówią „Ojcze nasz”, wyznanie wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując jednocześnie swoje cierpienia i trudności.

 

Biorąc pod uwagę powyższe wskazania, korzystając z uprawnień udzielonych przez Penitencjarię Apostolską biskupom diecezjalnym, dla zbawiennego pożytku wiernych powierzonych mojej pasterskiej trosce wyznaczam następujące miejsca w Archidiecezji Lubelskiej, w których wierni mogą zyskać odpusty związane z Rokiem Wiary:

 

 1. Bazyliki:

a)    Bazylika pw. Narodzenia NMP w Chełmie,

b)   Bazylika pw. św. Anny w Lubartowie

c)    Bazylika pw. św. Stanisława BM w Lublinie(OO. Dominikanie),

d)   Bazylika pw. św. Wojciecha BM w Wąwolnicy

 

 1. Inne kościoły:

a)    Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja Ap. w Kazimierzu Dolnym.

b)   Kościół pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie

c)    Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku

d)   Kościół pw. św. Mikołaja w Lublinie

e)   Kościół pw. MB Fatimskiej w Lublinie

f)    Kościół pw. św. Stanisława w Piotrawinie

g)   Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach

 

 1. W każdym kościele parafialnym w pierwszy piątek miesiąca oraz podczas Triduum Sacrum

 

Ponadto wyznaczam dni, w których zgodnie z dekretem Penitencjarii odpust zupełny zyskają ci wszyscy, którzy zgromadzą się na Eucharystii lub wspólnotowej Liturgii godzin połączonych z uroczystym wyznaniem wiary:

 

 1. Uroczystość Narodzenia Pańskiego
 2. Uroczystość Objawienia Pańskiego
 3. Święto Chrztu Pańskiego
 4. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
 5. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 6. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
 7. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
 8. Uroczystość Trójcy Świętej
 9. Uroczystość NMP Królowej Polski
 10. Uroczystość Wniebowzięcia NMP
 11. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (zakończenie Roku Wiary)

 

Na czas trwania Roku Wiary udzielam również zastrzeżonej ordynariuszowi władzy zwalniania z kar kościelnych kapłanom spowiadającym w archikatedrze i kościołach wyznaczonych w niniejszym dekrecie

 

 

 

 

 

Ks. Krzysztof Podstawka                                      + Stanisław Budzik

Wicekanclerz                                             Arcybiskup Metropolita Lubelski