Lublin, 28 sierpnia 2012 r.

Nr 724/Gł/2012

 

 

 

 

Dekret

zatwierdzający znowelizowany statut i regulamin wyborów rad duszpasterskich

Archidiecezji Lubelskiej

 

 

Na podstawie kan. 536 i 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego zatwierdzam znowelizowany Statut rad duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej oraz Regulamin wyboru rad duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej w brzmieniu załączonym do niniejszego dekretu.

 

+ Stanisław Budzik

Arcybiskup Metropolita Lubelski

ks. Wojciech Pęcherzewski

Kanclerz