LUBOWANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ

 

Siostry i Bracia!

Zostalicie wybrani do Rady Duszpasterskiej, aby tworzy krg wsppracownikw, ktrzy w szczeglny sposb bd si troszczy o stan duszpasterstwa w naszej parafii. Waszym zadaniem jest poredniczy midzy kapanami a wszystkimi parafianami w budowaniu i ulepszaniu Wsplnoty Parafialnej, aby Ewangelia Chrystusa moga dotrze do wszystkich serc. Dla przedstawienia Waszej dobrej i ofiarnej woli prosimy Was, abycie zoyli swoje przyrzeczenia:

- czy chcecie rozwija Wasz wiar w Chrystusa Zmartwychwstaego i mio do waszych blinich?

- chcemy!

- czy chcecie zawsze mwi prawd kapanom i wszystkim czonkom naszej wsplnoty parafialnej?

- chcemy!

 

- czy bdziecie dokada wszelkich stara, by prowadzi harmonijn wspprac, pync z troski o dobro wsplne?

- bdziemy!

 

- czy pragniecie wsppracowa w duchu kultury chrzecijaskiej, w atmosferze szczeroci i odpowiedzialnoci?

- pragniemy!

 

- czy postanawiacie, wiadomi Waszego wybrania, modli si codziennie za kapanw i wszystkich parafian, szczeglnie za osoby chore, nieszczliwe, za dzieci i modzie oraz o nowe powoania do suby otarza, do zakonw i do maestwa?

- postanawiamy!

Mdlmy si

Boe, ktry prowadzisz swj Koci po drogach czasu, umocnij nasze pragnienie ofiarnej suby braciom i spraw, bymy we wszystkich naszych dziaaniach cieszyli si wzrostem Twej aski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.